• کسب و کار

    اولین قرارداد ۱

    اولین سفارش ‌وبسایتی که گرفتم تا به صورت جدی انجام بدم رو یادم میاد. همیشه دوست داشتم با طرف حسابی کار کنم که هدفی داره و به چیزهای الکی در پروژه گیر نمی‌ده. آدم باکلاسی هست و شخصیت داره. و دقیقاً همین طور شد. وبسایت برای شرکتی ایرانی-اتریشی بود. و قرار شد قرارداد سایت رو بنویسیم. وقتی بحث قرارداد شد، چهار ستون بدنم لرزید. قرارداد الزام‌آور بود. شوخی نداشت. اگر اشتباهی پیش می‌آمد باید جوابگو بودم. وقتی با داداش مشورت کردم گفت قرارداد بنویس. من چیزی می‌دونم که تو نمیدونی. و شد شروع اولین قرارداد. در اینترنت جستجو کردم. قرارداد طراحی سایت. نمونه‌هایی رو پیدا کردم. که بیشترشون به این…