• کسب و کار

    سود بورس در جیب چه کسی می‌رود؟

    گاهی با خودت فکر می‌کنی، بورس با کاهش پول نقد در جامعه در حال کمک به اقتصاد است. اما یک نگاه جدید کنیم. ۶۰۰ شرکت ۵۰۰ میلیون سهم خود را یعنی در مجموع ۳۰۰میلیارد سهم خود را به ارزش ۳۰۰ تومان میفروشند و ۳ سال بعد ارزش این سهام به ۱۳۰۰ تومان می‌رسد. (رشد شاخص) این ۱۰۰۰ تومان در جیب چه کسی است؟ در جیب مردم؟ در جیب شرکتهای سهامی؟ یا شاید شرکت بورس تهران؟ او با این پول چه کاری انجام می‌دهد؟ آیا باز هم تولید می‌کند؟ سازمان بورس تهران یک پلتفرم است که یک سر آن شرکت‌هایی هستند که پول عرضه اولیه را می‌گیرند و سر سال سود…