رفتن به نوشته‌ها

وبسایت محمد اعتماددار مطالب

تیم‌سازی فنی در استارتاپ‌ها با قدرت کارآموزان

با یک مقدمه در مورد نیاز تیم‌سازی استارتاپ‌ها شروع می‌کنم. استارتاپ‌هایی که تا کنون دیدم، عموما سرمایه اندکی دارند و با همین سرمایه اندک اقدام…