• راهکار

    راه حلی ساده، اما قدرتمند برای تمیز نگه داشتن طبیعت

    سال‌هاست که ما ایرانی‌ها در تمامی نقاط کشف شده توسط حیوان دوپا، انسان، شاهد سیل زباله در طبیعت هستیم. در شمال کشور، تقریبا جایی برای نشستن وجود ندارد. همین طور در سایر نقاط، همچون استان فارس نیز، میزان زباله‌ها به نسبت تعداد ورودی‌های منطقه افزایش پیدا می‌کند. برای مثال، خانواده‌ای سه ساعت از زمان خود را به منطقه تنگ براق رانندگی می‌کند تا طبیعت وصف‌ناپذیر آن را عاشقانه ببیند. اما در کنار آن آب زلال بیش از زیبایی طبیعت، تل‌های زباله خودنمایی می‌کنند!! سرویس‌های بهداشتی بسیار کثیف است. این کثیفی در مقابل بهداشت عالی مردم ایران، نشان از موضوعی دیگر دارد. بسیاری افراد پس از بازگشت از این مناطق به…