رفتن به نوشته‌ها

دسته: دنیای گربه‌ها

چرا گربه‌ها هنگام گرسنگی برای نوازش نمی‌آیند؟

بعضی انسان‌ها برای گربه ویژگی‌های زشتی بیان کردند. هرچند صاحبلن گربه این ویژگی‌ها رو قبول ندارند. اما خودم به عنوان دوستی حدود ۳ ساله با…

گربه جوانی دست بچه‌گربه‌ها گرفت و پیش مادرشان آورد

یک شب با عجله در کوچه را باز کردم تا به داروخانه بروم. به محض باز شدن درب دو بچه‌گربه و یک گربه جوان (حدود…