رفتن به نوشته‌ها

ماه: ژانویه 2021

چرا گربه‌ها هنگام گرسنگی برای نوازش نمی‌آیند؟

بعضی انسان‌ها برای گربه ویژگی‌های زشتی بیان کردند. هرچند صاحبلن گربه این ویژگی‌ها رو قبول ندارند. اما خودم به عنوان دوستی حدود ۳ ساله با…