رفتن به نوشته‌ها

ماه: سپتامبر 2020

تیم‌سازی فنی در استارتاپ‌ها با قدرت کارآموزان

با یک مقدمه در مورد نیاز تیم‌سازی استارتاپ‌ها شروع می‌کنم. استارتاپ‌هایی که تا کنون دیدم، عموما سرمایه اندکی دارند و با همین سرمایه اندک اقدام…