رفتن به نوشته‌ها

دسته: مرگ

یک فرضیه: عشق، خاستگاه مذهب و جاودانگی انسان

در گذر تاریخ، هر کجا به دفن جسد مردگان می‌رسیم، گفته می‌شود بررسی روش دفن مردگان در حقیقت بررسی دیدگاه مذهبی آن‌هاست. اما چرا دفن…